hồ chí minh

Cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận và giải quyết tờ khai nhập khẩu cho DN. Ảnh: Thanh Tùng

Theo đó, Công ty TNHH LAO BASE BARITE, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận Toàn Cầu, địa chỉ tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh được công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan kể từ đầu tháng 12/2020.

Tại các quyết định nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị hai doanh nghiệp nêu trên có trách nhiệm hoạt động tuân thủ theo Luật Hải quan 2014, Thông tư 12/2015/TT-BTC về chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

Đồng thời, các doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan chịu sự quản lý, giám sát của cục hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký trụ sở.

Việc công nhận đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn các tỉnh, thành phố của cơ quan hải quan nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, kê khai, hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu, thực hiện nghĩa vụ thuế, thông quan nhanh hàng hóa./.

Ngọc Linh