Đại lý hải quan

Cán bộ Hải quan Hải Phòng hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể tại Quyết định 94/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH xây dựng và phát triển Đông Hải có địa chỉ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng.

Kho ngoại quan này có tổng diện tích được công nhận là 9.190 m2, bao gồm: kho chứa hàng, bãi ngoại quan, nơi kiểm tra hàng hóa, văn phòng làm việc của hải quan…

Hoạt động của kho ngoại quan của DN chịu sự quản lý, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực VI, Cục Hải quan Hải Phòng.

Tiếp theo, tại Quyết định 96/QĐ-TCHQ, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái được Tổng cục Hải quan công nhận hoạt động kho ngoại quan tại phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kho ngoại quan này có tổng diện tích được công nhận là hơn 5.000 m2, chịu sự quản lý, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Ngọc Linh