Theo đó, 7 di sản văn hoá phi vật thể được công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia dịp này gồm:

1. Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai, thuộc xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

2. Lễ hội Nghinh Ông, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

3. Lễ hội Cầu Ngư, thành phố Đà Nẵng.

4. Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

5. Lễ hội Trương Định, thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

6. Chữ viết cổ của người Thái, tỉnh Sơn La.

7. Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Trong quyết định này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hoá phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hoá phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá./.

Hồng Quyên