Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Đ/c Lê Đăng Bình - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị; Ảnh: Hương Giang

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật quý 2 năm 2015 cho toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Ban phổ biến, giáo dục pháp luật của Cục truyền đạt những nội dung cơ bản theo tinh thần các văn bản mới nhất của ngành, của tỉnh như: Công văn số 191/TCDT-CSPC ngày 11/2/2015 của Tổng cục DTNN về tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, phổ biến và giáo dục pháp luật; Công văn số 765-CV/ĐU ngày 07/4/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; Hướng dẫn số 31-HD/TG ngày 10/4/2015 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2/2015 và kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Công văn số 753-CV/ĐU ngày 19/3/2015 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa...

Ông Lê Đăng Bình, Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa phát biểu, hội nghị là dịp để trang bị cho mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị một cách kịp thời đầy đủ các kiến thức mới về pháp luật, cũng như chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của ngành, từng bước xây dựng nề nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật đến với cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đưa kiến thức pháp luật thực sự là công cụ hỗ trợ tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao"./.

Hương Giang - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa