Công ty Cấp nước Thủ Đức tiếp tục bị phạt và truy thu thuế hơn 9 tỷ đồng
Sáng ngày 26/5, cổ phiếu TDW của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đang được giao dịch ở mức 43.800 đồng/cổ phiếu

Theo quyết định, TDW bị xử phạt hành chính hơn 1,44 tỷ đồng do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể là khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2021 quy định tại Điều 142 Luật Quản lý thuế 2019.

Để khắc phục hậu quả, doanh nghiệp bị truy thu thuế hơn 7,2 tỷ đồng và buộc nộp số tiền chậm nộp hơn 687 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và tiền chậm nộp thuế là hơn 9,3 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5/2023.

Trước đó, ngày 15/8/2022, TDW cũng nhận được Quyết định 2482/QĐ-CT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Theo quyết định này, TDW đã có các hành vi vi phạm hành chính, cụ thể là khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; khai sai dẫn đến thiếu phí bảo vệ môi trường phải nộp theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tình tiết tăng nặng của TDW là vi phạm nhiều lần trong việc sử dụng hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Với các hành vi vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt gần 193 triệu đồng. Ngoài ra, để khắc phục hậu quả, số tiền TDW bị truy thu là hơn 994 triệu đồng; trong đó, hơn 130 triệu đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 836 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 27 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và số tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 221 triệu đồng.

Tại thời điểm đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách bổ sung mã chứng khoán TDW không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin trading).

Quý I/2023, TDW ghi nhận doanh thu thuần hơn 340 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với cùng kỳ. Theo giải trình, doanh thu tăng hơn 68 tỷ đồng chủ yếu do trong kỳ công ty thay đổi lịch đọc số đồng hồ khách hàng theo kiến nghị của đoàn Kiểm toán Nhà nước năm 2022, ảnh hưởng là sản lượng tiêu thụ tăng. Kết quả, lãi sau thuế tăng tới gần 78%, đạt khoảng 15 tỷ đồng.

Về Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, đây là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức - Biên Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, là một trong những đơn vị thuộc ngành cấp nước được cổ phần hóa đầu tiên trong cả nước.

Cấp nước Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vào ngày 1/2/2007. TDW hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch; tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp… với địa bàn kinh doanh gồm quận 2, quận 9 và Thủ Đức.