Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty bị phạt tiền 50 triệu đồng do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ; Công ty còn bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm: Không thiết lập bộ phận kiểm soát nội bộ theo quy định.

Theo đó, công ty cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng vì đã bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Và do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định công ty bị phạt 60 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với CtyCP Quản lý quỹ Quốc tế là 255 triệu đồng.

Các mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên