Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 110 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Từ ngày 23/3/2021 đến ngày 30/3/2021, Công ty TNHH Hoàng Ngân là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch –thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã Ck: VAF) mua 800.000 cổ phiếu VAF (tương ứng 8.000.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VAF) nhưng đến ngày 16/4/2021, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty TNHH Hoàng Ngân.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên