bđ

Cán bộ Cục Hải quan Bình Định hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Nhằm phấn đấu thu đạt dự toán Bộ Tài chính giao năm 2021 là 860 tỷ đồng, Cục Hải quan Bình Định đã và đang bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại trên cơ sở vận hành thông suốt hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển; hệ thống thu thuế điện tử thông quan 24/7 và doanh nghiệp (DN) nhờ thu.

Đơn vị cũng tổ chức triển khai thực hiện tốt Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, từ đó tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng thuận lợi, rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hải quan, tiết kiệm chi phí cho DN.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tăng nguồn thu vào ngân sách, đơn vị nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là các lĩnh vực thương mại, đầu tư… có liên quan đến công tác quản lý hải quan để chủ động thu hút DN tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

Trên thực tế, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2020, Cục Hải quan Bình Định đã đảm bảo làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đạt kim ngạch 2.248 triệu USD, tăng 8,3% so với năm 2019; thu ngân sách đạt hơn 930 tỷ đồng, vượt hơn 19% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao./.

Ngọc Linh