HQ Bình Dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Phi Vũ

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc chống dịch Covid-19, đơn vị cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, thu hút được nhiều doanh nghiệp mới về làm thủ tục tại Bình Dương, giúp cho kết quả thu ngân sách khả quan.

Cụ thể, số thu ngân sách của đơn vị đến nay đạt hơn 2.299 tỷ đồng, đạt gần 15% dự toán, tăng gần 36% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, đơn vị tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, tiếp tục duy trì giữ gìn kỷ luật kỷ cương hành chính; chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống thất thu ngân sách…

Được biết, trong 2 tháng đầu năm 2021, Cục Hải quan Bình Dương đã thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, qua đó tăng thu cho ngân sách 7,4 tỷ đồng./.

Ngọc Linh