Cụ thể, tại trụ sở Cục Hải quan Bình Dương luôn bố trí 1 lãnh đạo cục trực để kịp thời chỉ đạo xử lý các phát sinh. Các ca trực thực hiện nghiêm chế độ báo cáo ngày, để lãnh đạo cục nắm được tình hình hoạt động, cũng như kịp thời có những chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp được thông suốt.

Cục Hải quan Bình Dương túc trực thông quan hàng hóa xuyên Tết Nguyên đán 2023
Cục Hải quan Bình Dương túc trực thông quan hàng hóa xuyên Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Phi Vũ

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho doanh nghiệp liên hệ khi có công việc đột xuất, danh sách và số điện thoại cán bộ công chức trực được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục và được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan Bình Dương (binhduong.customs.gov.vn).

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm, nhắc nhở cán bộ công chức nghỉ lễ lành mạnh, an toàn và đặc biệt phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, của UBND tỉnh Bình Dương. Đảm bảo công tác an toàn an ninh cơ quan, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh cơ quan… trong thời gian nghỉ lễ.

Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trước đó, dịp đón Tết Dương lịch 2023, từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023, đơn vị đã làm thủ tục cho 1.008 tờ khai của 235 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22,7 triệu USD.