Trong năm 2021, Cục Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 4.968 tỷ đồng, đạt 139,9% chỉ tiêu giao (3.550 tỷ đồng), đạt 114% chỉ tiêu phấn đấu (4.350 tỷ đồng), tăng 17,63% so với cùng kỳ năm 2020.

Đề cập đến phương hướng trong năm nay, đại diện Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, tiếp nối thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép của năm qua, đơn vị quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao năm 2022 là 4.500 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu nêu trên, ngay trong những ngày đầu tháng 1/2022, đơn vị đã tập trung triển khai 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Cục Hải quan Đà Nẵng phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt 4.500 tỷ đồng
Cán bộ Hải quan Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hồng Vy

Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Hải quan; chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của TP. Đà Nẵng, triển khai thực hiện các giải pháp hướng đến hải quan thông minh theo đúng lộ trình, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp vừa chống dịch Covid-19 vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu 4.500 tỷ đồng; tăng cường các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu; phòng, chống ma túy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro, đảm bảo đánh giá đúng mức độ tuân thủ pháp luật hải quan của doanh nghiệp./.