Cục Hải quan Hải Phòng cho biết thêm, tại Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024, đơn vị quan tâm hơn đến việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc nhằm chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng lành mạnh, thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Kế hoạch đề ra 5 hoạt động triển khai cơ bản: hoạt động thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật và hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

Điển hình là hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với nội dung cụ thể Cục Hải quan Hải Phòng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các nội dung như: hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật, quy trình thủ tục về hải quan, về thuế xuất nhập khẩu mới được ban hành; giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phát sinh khi làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan Hải Phòng đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp năm 2024
Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng tiếp nhận và xử lý tờ khai của doanh nghiệp qua hệ thống hải quan điện tử. Ảnh: cộng tác viên

Đơn vị cũng chú trọng hỗ trợ đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp theo chuyên đề như: quy định của pháp luật, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, chế xuất, phân loại, xuất xứ, các điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của ngành Hải quan để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên, các quy định của pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu...; tiếp tục hỗ trợ việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp và các bên có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ với quá trình chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Ngay trong những ngày sau Tết Nguyên đán 2024, Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai kế hoạch cụ thể: yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động đề ra; tập trung phát huy các điển hình, kinh nghiệm có hiệu quả cao trong công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tư vấn hải quan - doanh nghiệp, tổ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp tại đơn vị để làm đầu mối tiếp nhận, trả lời, xử lý các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Thông quan đạt hơn 31 triệu USD dịp Tết Nguyên đán 2024

Thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8/2 đến ngày 14/2/2024), Cục Hải quan Hải Phòng đã làm thủ tục cho 228 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch hơn 31 triệu USD, số thuế xuất nhập khẩu là 21,9 tỷ đồng, trong đó có 163 tờ khai đã thông quan (số tờ khai còn lại chưa thông quan do doanh nghiệp chưa nộp thuế…).