Khẳng định bản lĩnh trong khó khăn

Chia sẻ về kết quả kết quả triển khai nhiệm vụ công tác thuế, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, năm 2022, cục thuế được Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 23.267 tỷ đồng, trong đó: thu từ thuế, phí, thu khác là 19.267 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 4.000 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, năm 2022, Cục Thuế Bắc Ninh thu được 23.282 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, trong đó: thu từ thuế, phí, thu khác được 21.982 tỷ đồng, đạt 114,1% dự toán, bằng 102,9% so với năm 2021; thu tiền sử dụng đất được 1.300 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán, bằng 31,3% so với năm 2021.

Ông Ngô Xuân Tòng đánh giá, năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động, lạm phát duy trì ở mức cao, xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, tỉnh Bắc Ninh đã nỗ lực tạo điều kiện tối đa cho DN và các nhà đầu tư, qua đó bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động, chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Cũng nhờ đó, DN vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách tăng trưởng khá.

Cục Thuế Bắc Ninh: Giữ nhịp tăng trưởng thu ngân sách
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: Phương Nam

Đánh giá thêm về kết quả thu một số khu vực DN, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, năm 2022, khu vực DN nhà nước trung ương nộp ngân sách được 752 tỷ đồng, đạt 115,7% dự toán; khu vực DN nhà nước địa phương nộp được 84 tỷ đồng, đạt 109,1% dự toán; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài nộp được 10.600 tỷ đồng, đạt 113,8% dự toán; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp được 4.350 tỷ đồng, đạt 111,8% dự toán… Mặc dù có số nộp ngân sách đạt và vượt dự toán, song so với cùng kỳ hầu hết các khu vực đều có số thu đạt thấp hơn, trong đó: thu từ khu vực DN nhà nước trung ương chỉ bằng 45,5%; thu từ khu vực DN nhà nước địa phương bằng 97,7%; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài bằng 99,6%;...

Lý giải về sự sụt giảm ở các chỉ tiêu, khu vực thu, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, đối với khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, do thực hiện Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ có sửa đổi quy định về tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp theo quyết toán năm, đã làm giảm số thuế TNDN tạm nộp trong năm 2022 thấp hơn năm 2021 khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giảm thu do sửa đổi chính sách tạm nộp thuế TNDN, thì kết quả thu của khu vực này đều tăng hơn so với thực hiện năm 2021.

Cục Thuế Bắc Ninh: Giữ nhịp tăng trưởng thu ngân sách

Bên cạnh đó, số thu tiền sử dụng đất đạt thấp là do từ cuối năm 2021 tỉnh Bắc Ninh chưa phát sinh dự án đấu giá có số thu lớn, số thu chủ yếu là của các dự án còn tồn từ các năm trước chuyển sang.

Chủ động khâu, dự báo, điều hành thu phù hợp

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về nhiệm vụ giải pháp công tác thuế 2023, ông Ngô Xuân Tòng cho hay, dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao là 23.820 tỷ đồng, trong đó: tổng thu từ thuế, phí và các khoản thu khác là 20.820 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng.

Cục Thuế Bắc Ninh xác định nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 có những thuận lợi và khó khăn đan xen, bởi dự báo tình hình thế giới và khu vực còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN các cấp lãnh đạo giao, ngoài việc tiếp tục chủ động hỗ trợ DN, người nộp thuế (NNT) trên địa bàn vượt qua khó khăn, Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, UBND các cấp những giải pháp về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ NNT, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, tạo lập nguồn thu cho NSNN đảm bảo tính bền vững.

Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, năm 2022, Cục Thuế Bắc Ninh thu được 23.282 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, trong đó: thu từ thuế, phí, thu khác được 21.982 tỷ đồng, đạt 114,1% dự toán, bằng 102,9% so với năm 2021; thu tiền sử dụng đất được 1.300 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán, bằng 31,3% so với năm 2021.

Cục Thuế đẩy mạnh tiến trình thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu “Ngành Thuế trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế”; duy trì tỷ lệ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử ở mức cao hơn năm 2022 nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

Trong công tác chống thất thu thuế, Cục Thuế Bắc Ninh nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, theo đó sẽ thực hiện cơ chế quản lý rủi ro, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, đánh giá rủi ro từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, giảm dần số lượng các cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT.

Ngoài ra, cục thuế cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện các biện pháp quản lý thu nợ, cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả; phân công trách nhiệm thu nợ đến từng công chức từ cục trưởng, phó cục trưởng, trưởng các đơn vị, đến cán bộ quản lý nợ.