Nợ thuế giảm đáp ứng chỉ tiêu được giao

Thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, trong đó có công tác thu hồi nợ thuế, luôn được Cục Thuế Bắc Ninh đặc biệt chú trọng, nhờ đó tỷ lệ nợ thuế trên tổng thu ngân sách luôn ở mức dưới 5% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Cụ thể, báo cáo tình hình nợ thuế của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, hiện tổng nợ thuế toàn đơn vị đang quản lý là 945,5 tỷ đồng. So với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao tỷ lệ nợ bằng 4,1%, giảm 17% so với nợ tại thời điểm 31/12/2021 chuyển sang.

Cục Thuế Bắc Ninh phân công, gắn trách nhiệm thu nợ đến từng đơn vị, cá nhân

Bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục thuế. Ảnh: TN

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh nhận xét, mặc dù tổng nợ giảm, song trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, việc triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế còn gặp nhiều khó khăn, do đó trên địa bàn có hai đơn vị trực thuộc có tỷ lệ nợ trên tổng số thu cao hơn chỉ tiêu thu nợ giao, trong đó: Chi cục Thuế khu vực Từ Sơn - Yên Phong tỷ lệ nợ là 17%; Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận tỷ lệ nợ là 10,2%.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán, chưa nộp kịp thời các khoản tiền thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, dẫn đến nợ thuế.

Bên cạnh đó, một số người nộp thuế thuộc diện được gia hạn tiền thuế theo các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ nhưng chưa nộp giấy đề nghị gia hạn, nên vẫn đang theo dõi nợ trên hệ thống làm tổng số nợ tăng lên.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, ngoài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cũng có trường hợp lợi dụng chính sách để chây ỳ, chưa nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Phần lớn số tiền thuế nợ tập trung ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tuy nhiên, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ, lũy kế đến nay, Cục Thuế Bắc Ninh đã thu hồi được 472,8 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 68% so với chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp, Cục Thuế Bắc Ninh đã khoanh nợ cho 6.958 người nộp thuế với số tiền trên 136,1 tỷ đồng; xóa tiền chậm nộp cho 6.956 người nộp thuế với số tiền 65,5 tỷ đồng; ban hành 86 quyết định khoanh nợ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với số tiền là 60,3 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn đi đôi với cưỡng chế nếu cố tình chây ỳ

Để kéo giảm nợ thuế, ông Nguyễn Hữu Trường cho hay, Cục Thuế Bắc Ninh đã giao chỉ tiêu, phân công cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị và gắn trách nhiệm đôn đốc thu hồi cả về số thu và doanh nghiệp. Sau mỗi kỳ khóa sổ, Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế lập danh sách các doanh nghiệp có phát sinh nợ từ 1 đến 30 ngày chuyển các phòng/đội liên quan để đôn đốc, hoặc làm việc trực tiếp thu nợ ngay, giảm thiểu tối đa nợ mới phát sinh, đặc biệt với các đối tượng người nộp thuế có số nợ trên 30 ngày để đôn đốc nợ.

Cục Thuế Bắc Ninh phân công, gắn trách nhiệm thu nợ đến từng đơn vị, cá nhân
Cục Thuế Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Ảnh: TN

Đối với các khoản nợ lớn hơn 1 tỷ đồng, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh trực tiếp làm việc, trao đổi, tháo gỡ khó khăn và động viên doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày sau khi công khai danh sách số nợ trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ.

Một số doanh nghiệp điển hình Cục Thuế Bắc Ninh đã ban hành quyết định cưỡng chế thu nợ như: Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Đức Việt nợ thuế gần 133 tỷ đồng; Công ty TNHH Dịch vụ Chợ Giầu Đông Ngàn nợ 16,8 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí và xây dựng nguồn điện nợ 15,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Chân - Thiện - Mỹ nợ 11,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Mạnh Huyền nợ gần 6,4 tỷ đồng; Công ty TNHH MANNA VINA nợ 5,2 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Minh Xuân - Nhà máy sản xuất dầu, nhựa, keo Polyme nợ 4,6 tỷ đồng…

Các biện pháp Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện cưỡng chế nợ bao gồm: Trích tiền từ tài khoản; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu tiền, tài sản khác; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về công tác quản lý nợ, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, lập danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế theo từng nhóm nguyên nhân nợ.

Đặc biệt, tập trung rà soát, phân loại những người nộp thuế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp, thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Tiếp tục triển khai đúng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp để hỗ trợ người nộp thuế, hạn chế số nợ ảo. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định, góp phần hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách năm 2022 được giao./.