Thu tiền sử dụng đất vượt 46% dự toán

Theo ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên, năm 2022, Cục Thuế Điện Biên được trung ương giao thu 1.020 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao thu 2.316 tỷ đồng, tăng 127% so với dự toán trung ương (tương đương tăng 1.296 tỷ đồng). Trong đó, thu thuế, phí, thu khác là 976 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 1.340 tỷ đồng.

Cục Thuế Điện Biên: Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 67% dự toán cả năm
Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 tại Cục Thuế Điện Biên.

Trong đó, kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2022 đạt 684 tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán trung ương, bằng 29,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 146 tỷ đồng, bằng 146% dự toán trung ương, bằng 10,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 194,8% so với cùng kỳ; thu thuế, phí, thu khác đạt 538 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán trung ương, bằng 55,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 107,1% so với cùng kỳ.

Ông Việt cho biết, có 5/16 khoản thu không đạt tiến độ (dưới 50%) dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 45,7%; thu xổ số kiến thiết đạt 45,3%; thu khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 48%; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 49,7%; thu tiền sử dụng đất đạt 10,9%.

Về thu theo địa bàn, cục thuế và 7 huyện, thị xã, thành phố có số thu vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao (đạt trên 50%) như TP. Điện Biên Phủ đạt 85,3%; thị xã Mường Lay đạt 65,7%; huyện Mường Ảng đạt 93,3%; huyện Tủa Chùa đạt 65%; huyện Mường Chà đạt 74,8%; huyện Điện Biên Đông đạt 68,3%; huyện Nậm Pồ đạt 76,5%; cục thuế đạt 52,3%.

Theo Cục Thuế Điện Biên, một số chính sách miễn giảm thuế, phí và lệ phí để hỗ trợ người nộp thuế bị tác động bởi dịch Covid-19 đã tác động làm giảm thu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2022 như: giảm 50% lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP là 9,7 tỷ đồng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 là 15 tỷ đồng; miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 là 10 tỷ đồng...

Lãnh đạo Cục Thuế Điện Biên cho rằng, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến một số khoản thu NSNN, song kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm ước thực hiện đạt được rất tích cực, nguyên nhân do kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên trong những tháng cuối năm 2021 đã dần phục hồi và tăng trưởng trở lại; công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế đạt hiệu quả cao.

Số thu tiền sử dụng đất từ những dự án, công trình trọng điểm của tỉnh phát sinh tăng cao trong những tháng đầu năm 2022, dẫn đến kết quả thu NSNN đạt cao so với dự toán trung ương. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh và trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố còn chậm, dẫn đến kết quả thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm đạt rất thấp so với dự toán HĐND tỉnh giao.

6 tháng cuối năm phấn đấu thu tối thiểu đạt 1.632 tỷ đồng

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022, ông Việt cho biết, cục thuế phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm tối thiểu đạt 1.632 tỷ đồng. Theo đó, cục thuế thông báo dự toán thu ngân sách quý III, IV/2022 cho các phòng, chi cục thuế. Trên cơ sở dự toán thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 và dự toán các quý trước chưa hoàn thành, các chi cục thuế, các phòng chủ động xây dựng phương án thu cụ thể từng tháng, quý, chi tiết đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế.

Cục Thuế Điện Biên: Thu ngân sách 6 tháng đạt trên 67% dự toán cả năm
Công chức Cục Thuế Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế.

Đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến các khoản thu phát sinh trên địa bàn quản lý, trên cơ sở đó xác định rõ các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, hoạt động còn thất thu...; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chế độ chính sách thuế, cải cách và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp, biện pháp cụ thể để đôn đốc thu, nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời ngay sau khi hết thời hạn được gia hạn; đôn đốc thu hồi nợ thuế đối với các khoản phải nộp, xử lý các khoản nợ không thể thu hồi...

“Cùng với đó, đẩy mạnh tiến độ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022; tập trung thanh tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp được hoàn thuế... Đôn đốc thu, nộp NSNN đầy đủ sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước” - ông Việt nhấn mạnh.

Ông Việt cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường công tác phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, nhất là đối với các khoản thu từ chuyển nhượng bất động sản, tài nguyên khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tiền thuê đất; tổ chức thu kịp thời các khoản thu theo quy định của chính sách pháp luật thuế; chủ động tham mưu đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.