12 khoản thu vượt dự toán

Theo lãnh đạo Cục Thuế Điện Biên, số thu thuế, phí, thu khác thuộc ngân sách cấp tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán; 10/10 địa bàn huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt mức tổng dự toán thu và thu cân đối ngân sách.

Cục Thuế Điện Biên ước thu ngân sách vượt hơn 46% dự toán
Ông Nguyễn Quang Việt - Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác thuế năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 của Cục Thuế Điện Biên. Ảnh: CTV.

Trong đó, có 12/17 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán. 3 khoản thu không đạt dự toán, đó là thu tiền sử dụng đất, đạt 27,1%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 61,5%; thu xổ số kiến thiết đạt 90,6%; còn 2 khoản thu phát sinh không có trong dự toán giao là thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thu cổ tức, lợi nhuận được chia.

Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Quang Việt cho biết, năm 2022, cục thuế đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai các chính sách hỗ trợ NNT chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, đã thực hiện xử lý gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho NNT với tổng số 46,7 tỷ đồng; tổng số thuế, phí, lệ phí miễn giảm ước tính 150 tỷ đồng. Qua đó, đã kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; giúp NNT ổn định, duy trì và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, để có được kết quả trên, ông Việt cho biết, bên cạnh quản lý tốt các nguồn thu, cục thuế và các đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu nợ, xử lý nợ thuế; tập trung rà soát, phân tích, xác định rõ nguyên nhân đối với từng khoản nợ, phân loại từng khoản nợ thuế và theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của doanh nghiệp, công tác giải ngân thanh toán vốn qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước của người nộp thuế (NNT) để triển khai áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng nợ, nhờ vậy, thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, thu hồi nợ thuế năm 2022 đạt 350 tỷ đồng; tổng số tiền nợ thuế ước tính đến thời điểm cuối năm 2022 là 45 tỷ đồng. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu năm 2022 ước tính khoảng 3%, đảm bảo chỉ tiêu nợ thuế Tổng cục Thuế giao dưới 5%. Đồng thời, cục thuế chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14.

“Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được cục thuế và các đơn vị trực thuộc chú trọng triển khai, đẩy mạnh áp dụng nguyên tắc thanh tra, kiểm tra theo cơ chế quản lý rủi ro. Năm 2022, các đơn vị đã thực hiện kiểm tra được 585 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; kiến nghị tăng thu và nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 250 triệu đồng; thực hiện được 156 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 106% kế hoạch; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 97,2 tỷ đồng, tăng 185% so với năm 2021” - ông Việt cho hay.

Giải pháp hoàn thành công tác thuế năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, Cục trưởng Cục Thuế Điện Biên cho rằng, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chế độ, chính sách thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi để NNT tiếp cận kịp thời, đầy đủ thông tin; đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, NNT đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Cục Thuế Điện Biên ước thu ngân sách vượt hơn 46% dự toán
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CTV.

Cùng với đó, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách của các đơn vị; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; dự báo và theo dõi tiến độ thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh; tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; từ đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả…

Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Lãnh đạo Cục Thuế Điện Biên cho biết, năm 2023, cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp được hoàn thuế để có biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm; nâng cao chất lượng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, phát hiện kịp thời những trường hợp kê khai thiếu, kê khai sai yêu cầu điều chỉnh; đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN các khoản thuế, phí... tăng thêm theo kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra thuế và Kiểm toán Nhà nước.