13/13 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành vượt dự toán năm

Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh chia sẻ, năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng. Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như, ăn uống, lưu trú bị ảnh hưởng rõ rệt.

Một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

Cục Thuế Hà Tĩnh thu ngân sách vượt 36% dự toán pháp lệnh
Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Cục thuế Hà Tĩnh đã triển khai kịp thời Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 cho 236 doanh nghiệp với tổng số tiền đề nghị gia hạn 125,3 tỷ đồng; lập và thẩm định 905 bộ hồ sơ với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh ghi nhận, nếu tính theo sắc thuế, có 12/14 lĩnh vực thu vượt dự toán năm Bộ Tài chính giao. Trong đó, một số sắc thuế vượt thu cao như: thuế thu nhập cá nhân đạt 307 tỷ đồng (vượt 92% dự toán, bằng 131% so với cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất đạt 2.315 tỷ đồng (vượt 93% dự toán, bằng 145% so với cùng kỳ); thu tiền thuê đất đạt 132 tỷ đồng (vượt 65% dự toán, bằng 144% so với cùng kỳ); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 47 tỷ đồng (vượt 58% dự toán, bằng 163% so với cùng kỳ)…

Nếu tính theo địa bàn thu, có 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành vượt dự toán năm Bộ Tài chính giao. Trong đó, một số địa phương vượt thu cao như: huyện Cẩm Xuyên thu được 464 tỷ đồng, vượt 126% dự toán, bằng 119% so với cùng kỳ; huyện Can Lộc thu được 252 tỷ đồng, vượt 103% dự toán, bằng 180% so với cùng kỳ); huyện Thạch Hà thu được 608 tỷ đồng, vượt 93% dự toán, bằng 141% so với cùng kỳ…

Đặt mục tiêu thu vượt 2.000 tỷ đồng dự toán pháp lệnh

Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Tĩnh đã lắng nghe những phản hồi, ý kiến của người nộp thuế; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và vừa; kéo dài thời gian miễn thuế đất nông nghiệp; giãn, hoãn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất.

Đặc biệt, cục thuế chú trọng cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ gia hạn, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến cơ quan thuế.

Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cũng như động viên các doanh nghiệp nộp thuế đủ số tiền gia hạn thuế khi đến hạn, cơ quan thuế tiếp tục bám sát diễn biến thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời đề ra giải pháp, điều hành thu kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình nợ đọng thuế, kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế; tăng cường đôn đốc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất; đôn đốc quyết toán giải ngân các công trình, dự án đã hoàn thành và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Tĩnh tập trung rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp đôn đốc thu kịp thời đối với những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, như thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, các ngành nghề phát sinh mới…

Ngoài việc chú trọng thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Tĩnh chủ động triển khai sâu rộng tới người nộp thuế về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đẩy mạnh hình thức giao dịch qua hệ thống thuế điện tử, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, bưu chính nhằm đảm bảo người nộp thuế được hỗ trợ một cách nhanh nhất, góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ nay đến hết năm, Cục Thuế Hà Tĩnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 7.800 tỷ đồng, vượt dự toán Bộ Tài chính giao 2.000 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao 800 tỷ đồng./.