Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, các khu vực, khoản thu đạt mức khá so dự toán là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 63,1%; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 185,3%; ngoài quốc doanh đạt 66,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 97%; Chi cục Thuế TP. Lạng Sơn đạt 92,4%; Chi cục thuế Khu vực I đạt 94,6%; Chi cục Thuế Khu vực II đạt 122,2%; Chi cục Thuế Khu vực IV đạt 91%.

Cục Thuế Lạng Sơn: Nhiều khoản thu đạt khá so với dự toán
Lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn tuyên truyền giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp tiến độ triển khai chậm; phòng thanh tra kiểm tra, các chi cục thuế tiến độ thanh tra, kiểm tra đều đạt dưới 50% kế hoạch. Một số địa bàn triển khai công tác chống thất thu kinh doanh thương mại điện tử; chuyển nhượng bất động sản chưa đạt kết quả cao.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế tháng 8 và cả năm 2022, theo ông Thắng, cục thuế sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối thoại doanh nghiệp định kỳ từ nay đến cuối năm. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các chính sách thuế mới, đặc biệt trong quý III tuyên truyền sâu rộng về kinh doanh thương mại điện tử.

Đồng thời, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, nâng cao về số lượng, chất lượng thanh tra, kiểm tra, kể cả phân tích kiểm tra tại cơ quan thuế. Xây dựng chuyên đề thanh tra kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng, bến bãi…/.

Lãnh đạo Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, thời gian tới, tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý nợ như: Khoanh nợ, xóa nợ theo quy định; thực hiện cưỡng chế 100% doanh nghiệp nợ phải cưỡng chế. Hàng tháng theo dõi đánh giá công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ tại các chi cục thuế.