Cục Thuế Long An: Đồng hành cùng người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất
Cục Thuế Long An thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.

Tập trung vào những khoản thu còn nhiều dư địa

Theo thông tin từ UBND tỉnh Long An, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024 được 12.890 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán và tăng 50,7% (so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, thu nội địa được 11.164 tỷ đồng, đạt 63% dự toán và tăng 55,5%. Chia sẻ về kết quả tích cực này, ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho biết, ngoài việc bám sát chỉ đạo của cơ quan cấp trên, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trên địa bàn và thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chống thất thu…

Khai thác tăng thu từ các nguồn tiềm năng

Cục Thuế Long An tiếp tục tập trung rà soát, khai thác tăng thu từ các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, nhất là các khoản thu, nguồn thu thuộc lợi thế như: thu từ đất đai,

chuyển nhượng bất động sản, quản lý thầu xây dựng (kể cả xây dựng ngoài tỉnh và xây dựng dân dụng...), quản lý hộ kinh doanh, thu tiền bảo vệ đất trồng lúa theo quy định của pháp luật khi có thu hồi đất lúa để thi công xây dựng các công trình...

Thời gian tới, Cục Thuế Long An tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm ở mức cao nhất. ‘‘Cục Thuế Long An cũng kiến nghị với chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu; phối hợp với chính quyền địa phương và triển khai có hiệu quả phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản... đôn đốc thu kịp thời các khoản truy thu sau thanh tra, kiểm toán vào NSNN. Cục thuế tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện tốt các chính sách thuế mới, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc giúp người nộp thuế ổn định sản xuất kinh doanh…’’ - ông Nguyễn Văn Thủy nói.

Lấy người nộp thuế làm trung tâm cải cách

Cục Thuế Long An: Đồng hành cùng người nộp thuế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất

Ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, xác định việc hiện đại hóa gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thuế là nhiệm vụ quan trọng, nên Cục Thuế Long An đã và đang đẩy mạnh các giải pháp về cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, nhằm tối ưu hóa công tác phục vụ người nộp thuế (NNT) và nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo cục thuế luôn quán triệt các đơn vị trực thuộc chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; thái độ giao tiếp, ứng xử để phục vụ tốt nhất cho NNT. Song song đó là nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hỗ trợ; hướng dẫn kịp thời các chính sách mới đảm bảo để NNT kịp thời nắm bắt và thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa liên thông, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn, chấn chỉnh các biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu nhằm giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thủ tục hành chính, đúng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức triển khai đồng bộ hệ thống quản lý thuế tập trung TMS trong ngành Thuế để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thu NSNN.

Đến nay, các ứng dụng phục vụ công việc tại cơ quan thuế đã được nâng cấp, cập nhật để đáp ứng các yêu cầu quản lý, vận hành hệ thống thuế điện tử, hệ thống quản lý thuế TMS, ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế; triển khai Đề án 06 của Chính phủ, tra cứu dữ liệu về dân cư phục vụ công tác quản lý thuế, sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống hạn chế yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin nhiều lần… Các thủ tục hành chính thuế đã được chuyển lên Cổng dịch vụ công ngành Thuế và dịch vụ công quốc gia mức độ 3 và 4, đáp ứng yêu cầu của NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN...

Nâng cao chất lượng công chức để tăng hiệu quả phục vụ

Cơ quan thuế tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức vững về nghiệp vụ, chuyên môn, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Riêng năm 2023, đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công nhiều khóa học bồi dưỡng chuyên sâu trực tiếp và trực tuyến cho hàng nghìn lượt công chức của đơn vị.

‘‘Thời gian tới, Cục Thuế Long An tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng môi trườnglàm việc chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.