12/16 khoản thu, sắc thuế có tốc độ thu tăng trưởng so với cùng kỳ

Ông Vũ Đình Hồng – Cục trưởng Cục Thuế Nam Định đánh giá, hiện tại tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 4.247 tỷ đồng, đạt 85% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 80% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất là 2.496 tỷ đồng, đạt 83% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 81% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 25% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Nam Định: Đồng hành tạo “sức bật” cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn
Doanh nghiệp nỗ lực duy trì vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo của Cục Thuế Nam Định cũng ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp đang gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh, song trên địa bàn có 12/16 khoản thu, sắc thuế có tốc độ thu tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó có 5 khoản thu tăng trưởng cao, bao gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 67%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng 51%, thu phí - lệ phí tăng 40%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 48%; thu hồi vốn, lợi nhuận tăng 36%.

Có 4 khoản thu đã hoàn thành vượt dự toán năm, trong đó: Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nộp đạt 100%, thu thuế thu nhập cá nhân đạt 111%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 555%; thu hồi vốn, lợi nhuận đạt 186%.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 khoản thu đạt dưới 75% dự toán năm, trong đó: Khu vực doanh nghiệp nhà nước nộp đạt 63%; thu tiền thuê đất đạt 63%, giảm 26% so cùng kỳ; thu từ quỹ đất công ích 66%, giảm 0,1% so với cùng kỳ và thu tiền bán nhà, thuê nhà đạt 72%, giảm 34% so với cùng kỳ.

Cùng với việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Nam Định đã thực hiện có hiệu quả Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021.

Cụ thể, Cục Thuế Nam Định đã tiếp nhận và thực hiện gia hạn được 970 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số tiền thuế gia hạn là 211 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng là 179 tỷ đồng, tiền thuê đất là 32 tỷ đồng.

Ông Vũ Đình Hồng đánh giá thêm, trước tác động của dịch bệnh doanh nghiệp luôn nỗ lực vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh, kiên trì mục tiêu phát triển, qua đó giữ ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhờ đó tiến độ thu ngân sách Cục Thuế Nam Định thực hiện đảm bảo dự toán được giao.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu đi đôi với hỗ trợ doanh nghiệp

“Song song với việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cũng được các bộ phận chức năng nỗ lực thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp” – ông Vũ Đình Hồng chia sẻ.

Cụ thể, theo lãnh đạo Cục Thuế Nam Định, toàn đơn vị đã thực hiện được 703/880 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 80% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tăng thu ngân sách 179,8 tỷ đồng (bao gồm: truy thu và phạt 55,9 tỷ đồng; giảm lỗ 92,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 13,4 tỷ đồng, số không được hoàn 18 tỷ đồng); số đã nộp ngân sách nhà nước là 45,8 tỷ đồng, đạt 83% số phải thu qua thanh tra, kiểm tra.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, cục thuế đã chỉ đạo toàn đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời cho ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh. Cụ thể, toàn đơn vị đã ban hành 131.419 thông báo đôn đốc nợ thuế; ban hành 295 quyết định cưỡng chế nợ thuế; mời 312 doanh nghiệp lên làm việc về nợ thuế; công khai 642 lượt người nộp thuế trên đài phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử tỉnh, webside cục thuế có số thuế nợ lớn, kéo dài và chây ỳ.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã triển khai khá tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tập trung tổ chức hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế bằng nhiều hình thức phù hợp như truyền thanh, truyền hình, gửi email, gửi tin nhắn SMS. Cùng với đó, thường xuyên duy trì giải đáp trực tiếp các vướng mắc của người nộp thuế.

Tính đến nay, bộ phận tuyên truyền đã thực hiện được 1.665 lượt tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền bằng hình thức khác 198 lượt/buổi; hỗ trợ 21.419 lượt/văn bản vướng mắc bằng nhiều hình thức khác nhau; cung cấp 79.074 lượt văn bản, ấn phẩm, tổ chức 3 hội nghị tập huấn, đối thoại trực tuyến với gần 600 lượt doanh nghiệp tham gia; tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời hạn gần 174.935 lượt hồ sơ. Đến nay, tỷ lệ nộp thuế điện tử bình quân 3 tiêu chí đạt trên 97%.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế hai tháng cuối năm, ông Vũ Đình Hồng chia sẻ, cục thuế đang thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ các cấp lãnh đạo giao, Cục Thuế Nam Định tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó tạo sức bật cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn./.