227

Doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh nhờ được gia hạn nộp thuế.

Qua đó, tiếp sức cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Thu nội địa tăng 55% so với cùng kỳ

Báo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Nam Định cho thấy, lũy kế 5 tháng đầu năm, đơn vị thu đạt 2.704 tỷ đồng, bằng 54% dự toán trung ương giao, bằng 51% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 55% so với cùng kỳ.

Đại diện Cục Thuế Nam Định cho biết thêm, so với dự toán UBND tỉnh giao, có 6/16 khoản thu đạt trên 50% dự toán. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 59%; thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đạt 62%; thu tiền sử dụng đất đạt 56%; thu phí, lệ phí đạt 57%; thu tiền bán nhà, thuê nhà đạt 68%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 298%.

Song song với việc quản lý, thu kịp thời nguồn thuế phát sinh từ các khu vực DN vào ngân sách nhà nước (NSNN), cục thuế còn thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; chú trọng thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Theo báo cáo của Cục Thuế Nam Định, tính đến ngày 31/5/2021, toàn đơn vị đã thực hiện được 264 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 30% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý 66,5 tỷ đồng (bao gồm: truy thu và phạt 19,2 tỷ đồng; giảm lỗ 41 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,3 tỷ đồng và số thuế không được hoàn 11 triệu đồng).

Đồng thời, toàn đơn vị đã ban hành 68.566 thông báo đôn đốc nợ thuế; ban hành 176 quyết định cưỡng chế nợ thuế; mời 206 DN lên làm việc về nợ thuế.

Đảm bảo vừa chống dịch vừa thu ngân sách hiệu quả

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại với tốc độ lây nhiễm cao, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Với quyết tâm vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, theo đó Cục Thuế Nam Định chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường hỗ trợ DN và người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ cụ thể Cục Thuế Nam Định chú trọng triển khai là hỗ trợ DN thực hiện có hiệu quả Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2021.

Theo đó, cục thuế đã chủ động hỗ trợ NNT nhanh chóng gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất thông qua phương thức điện tử, qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của NNT, cục thuế tập trung rà soát, đối chiếu, kiểm tra xác định đúng đối tượng; phân loại, lập danh sách NNT được gia hạn theo đúng quy định.

Cùng với đó, cục thuế thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, sắc thuế. Rà soát, xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế còn thất thu để kịp thời xây dựng các giải pháp thu phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đánh giá tác động của dịch Covid-19, các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuế đất năm 2021 để xây dựng phương án quản lý thu phù hợp trong bối cảnh, tình hình mới.

Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đến thời điểm ngày 1/6/2021, Cục Thuế Nam Định đã tiếp nhận được 208 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn là 42,7 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng là 29,5 tỷ đồng, tiền thuê đất là 13,2 tỷ đồng.

Tuấn Văn