Trong đó, số tiền của các DN nợ thuế là gần 550,2 tỷ đồng, số tiền thuế nợ của các hộ kinh doanh là hơn 4,8 tỷ đồng (có danh sách kèm theo nêu cụ thể về tên DN, mã số thuế, địa chỉ, số tiền nợ và được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ: https://phutho.gdt.gov.vn).

Phú Thọ: 42 người nợ thuế bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh
Công chức Đội Kiểm tra thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Tam Nông-Thanh Thủy (Phú Thọ) thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ của người nộp thuế để xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt trong số DN nợ tiền thuế, một số DN có số nợ khá lớn, đứng đầu là Công ty CP Tập đoàn Vương Cường nợ hơn 109,4 tỷ đồng. Có 16 DN có tiền thuế nợ từ 5 tỷ đồng trở lên, lần lượt là các DN: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Huế hơn 72,7 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Phú Thọ hơn 45 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Đồng Lạng-TASCO hơn 28,3 tỷ đồng; Công ty CP cấp nước Phú Thọ hơn 19,9 tỷ đồng; Công ty CP thương mại Lương Sơn hơn 18,7 tỷ đồng; Công ty CP thương mại dịch vụ khách sạn Bãi Bằng hơn 17,3 tỷ đồng; Công ty CP sản xuất kinh doanh thiết bị y tế môi trường Phú Thọ hơn 13,9 tỷ đồng.

Công ty CP khai khoáng và cơ khí hữu nghị Vĩnh Sinh hơn 12,2 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư Hải Hà Land hơn 10 tỷ đồng; Công ty TNHH phát triển Hùng Vương hơn 9,1 tỷ đồng; Công ty CP Hà Phương hơn 8,1 tỷ đồng; Công ty CP xây lắp điện nước Phú Thọ hơn 6,3 tỷ đồng; Công ty CP xi măng Phú Thọ hơn 6,3 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP khoáng sản và luyện kim Thăng Long hơn 6,2 tỷ đồng và Công ty TNHH thương mại Sơn Ngọc hơn 5,6 tỷ đồng.

Trong số các hộ kinh doanh nợ tiền thuế, đáng chú ý có hộ Nguyễn Văn Tú (khu Phương Lai 6, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) nợ hơn 497 triệu đồng; hộ Phạm Văn Phú (khu 7 thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) nợ hơn 379 triệu đồng; hộ Đào Thị Tuyết Hương (phố Hồng Hà 2, phường Bến Gót) nợ hơn 181 triệu đồng; hộ Trần Văn Đô (khu 10, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nợ hơn 146 triệu đồng; hộ Trần Huy Giáp (khu Cao Bang, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) nợ hơn 32 triệu đồng…

Cùng với việc công khai danh sách các DN nợ tiền thuế, Cục Thuế đã chỉ đạo các phòng chức năng của Cục Thuế và chi cục thuế các huyện, thị, TP và khu vực đôn đốc kịp thời các khoản thuế phát sinh của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý vào NSNN, không để phát sinh thêm nợ mới. Tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ theo đúng quy trình và xử lý các khoản nợ đúng quy định; xây dựng kế hoạch thu tiền thuế nợ chi tiết theo từng DN, hộ kinh doanh, từng công chức được giao nhiệm vụ thu nợ theo từng tháng, từng quý; đồng thời đề ra biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế có hiệu quả theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành./.