Cục Thuế Quảng Ninh: Đến 31/3/2022 áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn tỉnh
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Ảnh: Thế An
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Trong ngày 1/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng ban chỉ đạo. Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là phó trưởng ban; thành viên Ban chỉ đạo bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bao gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Cục quản lý thị trường, Trung tâm Truyền thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi có quyết định thành lập Ban chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 4/10/2021, Cục Thuế Quảng Ninh cũng quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai HĐĐT tại cơ quan cục thuế và ban hành kế hoạch triển khai áp dụng HĐĐT, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Theo kế hoạch này, việc triển khai HĐĐT đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 1/11/2021 và hoàn thành ngày 31/3/2022.

Thực hiện theo lộ trình, kế hoạch, ngày 05-06/10/2021, Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn trực tuyến chính sách về hóa đơn và quy trình quản lý HĐĐT cho toàn thể công chức thuế thuộc 6 cục thuế thực hiện HĐĐT đợt 1. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai đến người nộp thuế các công tác về quản lý, phát hành và sử dụng HĐĐT theo đúng lộ trình triển khai HĐĐT của Bộ Tài chính, UBND tỉnh.

Cụ thể, trong thời gian tới, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT mới, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng HĐĐT đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây; đồng thời tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Với việc triển khai nhanh chóng, cùng sự nỗ lực và tư duy tích cực trong công tác triển khai HĐĐT, Cục Thuế Quảng Ninh quyết tâm triển khai hoá đơn, chứng từ điện tử đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo đúng lộ trình và phấn đấu đến ngày 31/3/2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh sẽ chuyển sang sử dụng HĐĐT triệt để, thuận lợi và thành công.