Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên của ngành Thuế thành lập Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh. Ảnh: PV

Vượt khó, thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh cho biết: Đến ngày 31/12/2020, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt được 37.158 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán, bằng 107% so với năm 2019.

Năm 2020, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 35.545 tỷ đồng, UBND tỉnh Quảng Ninh giao thu 37.000 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ đọng thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hiện đại hóa như: triển khai hóa đơn điện tử đến người nộp thuế (NNT), đã có 92% NNT đang sử dụng hóa đơn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99,5%, nộp thuế điện tử đạt 99,54%, 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Cục Thuế Quảng Ninh thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi kịp thời vào ngân sách và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh, tỷ lệ nợ thuế đạt dưới 4,5%. Toàn đơn vị rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2020 đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế; hoàn thành 91 cuộc thanh tra đạt 154% kế hoạch, 901 cuộc kiểm tra đạt 136% kế hoạch. Số thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra là 329,4 tỷ đồng.

Năm 2020, đối phó với đại dịch Covid-19, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp. Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai ngay đến NNT các nghị định, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính và của UBND tỉnh Quảng Ninh trên phương tiện truyền thông của tỉnh, qua trang thông tin điện tử của đơn vị, gửi email đến NNT; tiếp nhận điện thoại của NNT có vướng mắc khi lập giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và hồ sơ được hỗ trợ của hộ kinh doanh. Công tác thực hiện được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng được hưởng hỗ trợ, đúng ngành nghề được gia hạn thời hạn nộp thuế.

Cơ quan thuế tăng cường các buổi tiếp xúc, đối thoại với NNT và hướng dẫn NNT về chính sách thuế liên quan đến giãn, giảm và công tác quản lý thuế theo Luật quản lý thuế số 38 đã có hiệu lực thi hành.

Tiên phong hợp nhất các chi cục thuế khu vực

Ông Cao Ngọc Tuấn cho biết, thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, tháng 9/2018, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên của ngành Thuế thành lập Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ cơ quan Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và nhận chuyển giao 14 chi, đảng bộ cơ sở chi cục thuế từ cấp huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Các công chức của Phòng Tổ chức cán bộ được giao kiêm nhiệm, tham mưu đắc lực trong công tác của Đảng ủy. Do có tổ chức đảng theo ngành dọc, nên có sự thống nhất cao giữa cấp ủy đảng và chuyên môn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2018, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là đơn vị đầu tiên của ngành Thuế thực hiện điểm việc hợp nhất các chi cục thuế thành chi cục thuế khu vực theo Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương, Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến hết năm 2019, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn (theo kế hoạch thì việc hợp nhất hoàn thành vào năm 2020). Theo đó, 14 chi cục thuế được sắp xếp, hợp nhất còn 7 chi cục thuế (giảm 50% số chi cục thuế). Số đội chức năng và đội thuế xã, phường giảm còn 59/93 đội, giảm 34 đội so với trước đây.

Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Việc hợp nhất được thực hiện công tâm, khách quan, minh bạch, đã nhận được sự đồng thuận cao trong nội bộ ngành, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không gây phiền hà cho NNT. Các chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ khi thành lập Đảng bộ Cục Thuế và hợp nhất chi cục thuế đến nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã có những thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Nội bộ đoàn kết thống nhất, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn. Cũng nhờ sự cải cách hệ thống thuế từ bộ máy hành chính đến tổ chức đảng mà trong năm 2016 đến năm 2019 đã có 246 sáng kiến, cải tiến của các tác giả trong ngành được hội đồng xét duyệt sáng kiến, cải tiến của cục thuế xét duyệt, công nhận. Các sáng kiến, cải tiến được nhiều người áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong công tác; đặc biệt có 10 sáng kiến đã được Tổng cục Thuế công nhận.

Với những thành tích của năm 2020, Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 và những năm tiếp theo.

Lan Hương