Có bao nhiêu sắc thuế được gia hạn?

Thông báo gia hạn thuế được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành ngày 19/6 nêu rõ, theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/6/2024, các sắc thuế được gia hạn gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản tại Chi cục Thuế TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh Đỗ Doãn
Nộp hồ sơ kê khai thuế tại Chi cục Thuế TP. Thủ Đức, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý II/2024; 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024; 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024; 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý III/2024. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 (kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024 (kê khai theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn gia hạn nộp chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Riêng đối với tiền thuê đất thì được gia hạn 50% số tiền phải nộp trong năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm, với thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

Người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn thuế trước tháng 10/2024

Về trình tự, thủ tục gia hạn, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn (bằng phương thức điện tử, hoặc bản giấy tại cơ quan thuế hoặc qua dịch vụ bưu chính) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần đối với toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2024, bởi sau thời điểm này sẽ không được gia hạn.

Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin về lợi ích của hóa đơn điện tử cho người nộp thuế. Ảnh Đỗ Doãn
Công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế 2024 cho người nộp thuế. Ảnh: Đỗ Doãn

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan. Cơ quan thuế cũng không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Nếu trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này thì người nộp thuế phải nộp.

Theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, khi làm thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước phải gửi kèm thông báo cơ quan thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn, hoặc giấy đề nghị gia hạn có xác nhận đã gửi cơ quan thuế của nhà thầu thực hiện công trình.

Kho bạc nhà nước căn cứ trên hồ sơ do chủ đầu tư gửi để chưa thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng trong thời gian gia hạn.