Phục hồi kinh tế, phục hồi niềm tin
Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế sẽ phải có quy mô đủ lớn, thời gian phù hợp
Hỗ trợ hơn 4.117 tấn gạo cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thiệt hại nặng nề do Covid-19, về tổng thể, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp hỗ trợ về gia hạn thời hạn nộp các khoản thuế và tiền thuê đất; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Trong năm 2021, một số chính sách đảm bảo dòng vốn phục hồi sản xuất - kinh doanh như, đối với giải pháp về tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, qua đó giảm nghĩa vụ cho doanh nghiệp, tổ chức khoảng 700 tỷ đồng.

Đã có nhiều chính sách hỗ trợ 6 tỉnh Đông Nam Bộ phục hồi kinh tế
Đã có nhiều chính sách hỗ trợ 6 tỉnh Đông Nam Bộ phục hồi kinh tế. Ảnh: TL.

Đối với giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021, trong đó quy định về miễn, giảm thuế, với tổng số tiền ước tính là gần 20 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biễn và điều kiện thực tế; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo cơ sở để triển khai xây dựng và thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiếp theo. Vì vậy, việc hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung sẽ được xem xét trong tổng thể của Chương trình.

Với nguồn lực ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19, về kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ 6 địa phương vùng Đông Nam Bộ phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ chế độ quy định, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, ngân sách trung ương đã bổ sung trên 3,5 nghìn tỷ đồng cho các tỉnh vùng Đông Nam bộ để hỗ trợ các địa phương này có thêm nguồn lực chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó: TP. Hồ Chí Minh 2.000 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai 500 tỷ đồng, Bình Dương 806 tỷ đồng, Bình Phước 65,790 tỷ đồng, Tây Ninh 116,322 tỷ đồng, Bà Rịa Vũng Tàu 63,553 tỷ đồng.

Về tình hình hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ở vùng Đông Nam Bộ là 88.737,945 tấn gạo (TP. Hồ Chí Minh 71.104,95 tấn gạo, Đồng Nai 3.128,505 tấn gạo, Bình Dương 11.325 tấn gạo, Bình Phước 559,74 tấn gạo, Tây Ninh 336,255 tấn gạo, Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283,495 tấn gạo)./.