Tổng cục Thuế chỉ đạo báo cáo tiến độ hoàn thuế hàng tuần Nghiêm túc giải quyết kịp thời hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp Đã giải quyết 61 nghìn tỷ đồng tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về những vấn đề liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, quy định về hoàn thuế GTGT theo Luật Quản lý thuế chia ra 2 trường hợp gồm hoàn trước - kiểm sau và kiểm trước - hoàn sau. Trong cả hai trường hợp này đều có quy định về thời hạn hoàn thành, tính từ khi doanh nghiệp trình đầy đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp hoàn trước - kiểm tra sau thì quy định là 6 ngày. Còn đối với kiểm tra trước - hoàn sau, quy định là 40 ngày.

Đã hoàn 70.356 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời tại buổi họp báo Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, trong năm 2022, cơ quan thuế trên cả nước đã hoàn thuế trên 150.000 tỷ đồng với 20.774 quyết định hoàn thuế. 7 tháng đầu năm 2023, cơ quan thuế cả nước đã hoàn cho các doanh nghiệp là 70.356 tỷ đồng với 9.800 quyết định hoàn thuế. Trong các trường hợp hoàn thuế này, theo phân loại, gần 80% thuộc nhóm 1 là hoàn trước - kiểm sau; còn lại hơn 20% thuộc nhóm kiểm trước - hoàn sau.

Về trách nhiệm trong trường hợp chậm hoàn thuế, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nêu rõ, muốn xác định trách nhiệm khi chậm hoàn thuế thuộc về cơ quan thuế hay thuộc về doanh nghiệp, người dân, cần phải xem xét đến từng trường hợp cụ thể, hồ sơ cụ thể và từ đó xác định nguyên nhân.

Tuy nhiên, từ phía cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng khẳng định, một khi việc hoàn thuế chậm thì cơ quan nhà nước phải xem xét, rà soát, cải tiến để khắc phục vấn đề này. Trong đó, trước hết là rà soát các quy định của pháp luật, quy trình và cách thức triển khai công tác hoàn thuế, từ đó xem xét điều chỉnh, cải tiến nhằm rút ngắn quy trình, bảo đảm yêu cầu nhanh, chính xác, đồng thời phải phòng ngừa rủi ro, chống gian lận, lậu thuế trong việc hoàn thuế GTGT.

7 tháng đầu năm: Đã hoàn 70.356 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/8

Thông tin về giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác hoàn thuế, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, ngành Thuế đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai trí tuệ nhân tạo, xây dựng dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, trên cơ sở đó chủ động xử lý đối với những trường hợp có nhiều rủi ro, giảm số lượng doanh nghiệp phải kiểm trước, hoàn sau.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ của cơ quan quản lý thuế và cả năng lực của doanh nghiệp trong hiểu biết các quy định về pháp luật của ngành thuế, để từ đó chủ động, tự giác thực hiện các quy định về thuế.

Đồng thời, chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với cán bộ thuế, yêu cầu thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật, không gây khó khăn cho doanh nghiệp. “Trường hợp gây khó khăn thì xử lý nghiêm, cũng như kiên quyết xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp có vi phạm, gian lận trong quá trình hoàn thuế GTGT” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình giải quyết hoàn thuế GTGT, cũng còn một số hồ sơ đang có vướng mắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung giải quyết hoàn thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng đã thành lập đoàn công tác làm việc với cơ quan thuế địa phương về công tác giải quyết hoàn thuế GTGT để đảm bảo kịp thời nắm bắt các vướng mắc; đề xuất về công tác hoàn thuế tại các cơ quan thuế. Từ đó, các đơn vị báo cáo, tham mưu cho Tổng cục Thuế phân công các đơn vị chức năng có các giải pháp chỉ đạo trong công tác hoàn thuế GTGT đảm bảo kịp thời, đúng quy định.