ĐH

Cuộc họp báo diễn ra chiều 22/1. Ảnh: PV

Chiều 22/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí và tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp báo.

1.587 đại biểu tham dự Đại hội

Theo Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1/2021, khai mạc chính thức vào ngày 26/1/2021, dự kiến bế mạc vào sáng 2/2/2021.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, tổng số đại biểu tham dự Đại hội lần này là 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Số đại biểu tăng hơn gần 80 người so với Đại hội XII và là đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó, đại biểu đương nhiệm chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%; đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ 0,19%; đại biểu là Nhà giáo ưu tú chiếm tỷ lệ 0,82%...

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đại biểu là giáo sư, phó giáo sư chiếm tỷ lệ 4,47%; tiến sĩ chiếm tỷ lệ 12,54%; thạc sĩ chiếm tỷ lệ 54,69%; đại học chiếm tỷ lệ 32,77%.

Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%; sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%. Độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Về thời gian vào Đảng, đại biểu kết nạp Đảng từ tháng 8/1954 đến tháng 4/1975 chiếm tỷ lệ 0,38%; từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1986 chiếm tỷ lệ 13,36%; từ tháng 1/1987 đến nay chiếm tỷ lệ 86,26%.

ĐH
Các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: PV

Có kịch bản xử lý nếu phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).

Công tác chăm sóc sức khoẻ đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để đảm bảo cao nhất an toàn sức khoẻ của đại biểu và khách mời dự Đại hội.

Thông tin thêm về công tác đảm bảo phòng, chống dịch, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết tất cả các đoàn đại biểu tham dự, phóng viên báo chí, những người tham gia công tác phục vụ đều đã được xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính. Trước khi diễn ra Đại hội, Ban tổ chức sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 lần 2 cho toàn bộ người tham dự. Ngay cả trong trường hợp phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong số đại biểu tham dự Đại hội, Ban tổ chức đã có kịch bản xử lý cụ thể với phương án về khu cách ly riêng, đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo việc tham dự Đại hội của đại biểu./.

Hoàng Yến