viếng bác

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Viếng bác
Các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Theo Chinhphu.vn