Đảng bộ Bộ Tài chính học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Đảng ủy Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 -2027

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính, nêu rõ văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng trong tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cơ sở, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày. Có thể coi văn phòng cấp ủy cơ sở là “bộ óc thứ hai” của cấp ủy cơ sở. Nhìn vào cách tổ chức, chất lượng của đội ngũ cán bộ và hoạt động của văn phòng cấp ủy cơ sở có thể khẳng định được chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở.

Khổng Văn Ngư
Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính Khổng Văn Ngư phát biểu khai mạc hội nghị.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc

Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Theo V.I. Lênin :”Nghiên cứu con người, tìm những cán bộ có bản lĩnh… đó là then chốt; nếu không thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định sẽ chỉ là mớ giấy lộn”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Từ Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua nhiều nghị quyết, đến nay là Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương ngày 19/5/2018 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và gần đây là Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đã đề ra 4 nhóm giải pháp, trong đó có nêu nhóm giải pháp về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng”, “nâng cao chất lượng đảng viên”.

Tổ chức cơ sở đảng nói chung và đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan nói riêng có vai trò rất to lớn trong việc đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Chi bộ, đảng ủy có hoạt động hiệu quả, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu là do đội ngũ đảng viên, đội ngũ văn phòng cấp ủy (các ban tham mưu) trong việc tham mưu giúp việc cấp ủy các cấp triển khai các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng.

Toàn cảnh

Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Tài chính giới thiệu về hội nghị.

Với tinh thần này, hội nghị được tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tham mưu và đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả các mặt công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác đảng tại các tổ chức đảng, giúp các đồng chí cấp ủy, cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp làm công tác đảng tại các tổ chức đảng kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, sát thực với hoạt động đang ở cơ sở, nhất là cấp chi bộ.

Đặc biệt, thông qua hội nghị nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở, nắm bắt được những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, qua đó tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nhấn mạnh hội nghị tập huấn công tác Đảng có rất nhiều nội dung quan trọng, đồng chí Khổng Văn Ngư yêu cầu các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tập trung lắng nghe, chấp hành nghiêm nội quy học tập, đóng góp ý kiến trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị và với các đồng nghiệp để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác Đảng, qua đó tạo nên sự chuyển biến mới, thống nhất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc để phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm góp phần triển khai thực hiện tốt các quy định, nghị quyết của trung ương và của cấp ủy các cấp đã đề ra tại cấp ủy đảng ở cơ sở, chi bộ.

“Mong rằng, sau đợt tập huấn này, mỗi cán bộ tham mưu chuyên trách hay kiêm nhiệm công tác đảng sẽ tham mưu cho cấp ủy đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, là cầu nối với quần chúng tại cơ sở, triển khai tốt các nội dung công tác xây dựng Đảng và các nội dung cơ bản liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng tại đơn vị” - đồng chí Khổng Văn Ngư phát biểu.

Trong buổi sáng ngày 18/8, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan trung ương giới thiệu Chuyên đề Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật Đảng.

Đảng ủy Khối
Đồng chí Nguyễn Thành Nam - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan trung ương giới thiệu Chuyên đề Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật Đảng

Chiều cùng ngày, hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối cơ quan trung ương, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan trung ương giới thiệu Chuyên đề Nghiệp vụ công tác đảng và đảng viên; công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong quá trình phổ biến các chuyên đề, các đại biểu tham dự hội nghị đã có các ý kiến, thảo luận về những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu… đang vướng mắc ở cơ sở để các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối hướng dẫn và chỉ đạo.