Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị đã được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh giới thiệu chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao. Ảnh: Đức Minh

Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức kết nối trực tuyến với điểm cầu trung ương đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại 19 điểm cầu, gồm: trụ sở Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) và các đảng viên dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính có sự tham dự của đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ và toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ đang làm việc tại trụ sở Bộ Tài chính; cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc chưa bố trí được điểm cầu riêng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết khóa XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."