duong

Năm 2020, đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường. Ảnh: TL

Cụ thể, Bộ Công thương cho hay, đối tượng tham gia đấu giá là thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô); thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất (chỉ được đăng ký đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện).

Theo đó, quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 76.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 32.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

Mức giá khởi điểm đối với đường thô là 1.050.000 đồng/tấn; đường tinh luyện: 1.050.000 đồng/tấn. Bước giá: 50.000 đồng/tấn.

Bộ này cho biết thêm, hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm một số nội dung như: Phiếu bỏ giá có dấu niêm phong của thương nhân; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước…/.

Tố Uyên