1. Đối tượng và phạm vi tham gia đấu giá

a) Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Thương nhân sản xuất đường chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường thô.

b) Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất. Thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng chủng loại đường tinh luyện.

2. Chủng loại, số lượng đường

a) Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 65.000 tấn đường thô (mã HS 17.01).

b) Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 29.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

3. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

a) Giá khởi điểm

- Đường thô: 1.400.000 đồng/tấn

- Đường tinh luyện: 1.400.000 đồng/tấn.

b) Bước giá: 10.000 đồng/tấn.

c) Tiền đặt trước: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký mua quyền sử dụng hạn ngạch) x 10%.

4. Địa điểm, thời gian tổ chức phiên đấu giá

a) Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, Phòng họp 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

b) Thời gian: 9h ngày 26 tháng 9 năm 2018.

5. Hồ sơ tham gia đấu giá

5.1. Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá chỉ gửi một túi hồ sơ dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

“Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018; Tên thương nhân; Thông tin liên lạc (số điện thoại, số fax, email)”.

5.2. Túi hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (như mẫu kèm theo thông báo).

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và để trong túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 1 bản sao.

6. Nơi nhận hồ sơ

Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên.

7. Thời hạn nhận hồ sơ

Từ 8h00 ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Trân trọng kính mời các thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 tham gia đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.

Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018, xem tại đây.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Hà; Điện thoại: (024) 22205350; Email: [email protected]./.

Tố Uyên