Số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 3 năm (2.000 tỷ đồng) và 5 năm (3.000 tỷ đồng).

Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.283 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-6,30%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, thấp hơn 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/7/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.855 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,50-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 3.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,83%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/7/2014).

Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 131.654,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ./.

D.T