Giai đoạn 2023–2025, phấn đấu thu nội địa tăng 8-9%/năm Sẽ nghiên cứu hạn mức dư nợ địa phương khi sửa Luật Ngân sách nhà nước Ưu tiên các khoản chi ngân sách cần thiết trong dự toán năm 2023

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, bên cạnh các nội dung có liên quan về công tác lập kế hoạch thu, chi ngân sách theo các quy định chung, thì các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chú ý một số nội dung.

Cụ thể, UBND cấp tỉnh chỉ đạo sở kế hoạch và Đầu tư địa phương dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn năm 2023-2025, gửi sở tài chính để làm căn cứ lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2023-2025.

Địa phương đánh giá kỹ nguồn thu khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2023-2025
Địa phương đánh giá kỹ nguồn thu khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2023-2025. Ảnh: TL.

Căn cứ số thu được giao, phạm vi thu NSNN theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn, dự toán thu NSNN trên địa bàn địa phương năm 2023 được lập ở chương II thông tư này, UBND cấp tỉnh chỉ đạo sở tài chính chủ trì, phối hợp với cục thuế, cục hải quan địa phương và các cơ quan khác có liên quan ở địa phương lập kế hoạch thu NSNN năm 2023-2025.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương phải phân tích, đánh giá cụ thể những tác động tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu do điều chỉnh chính sách thu gắn mới mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội; đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai; thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo cam kết hội nhập; dự kiến triển khai các chính sách thu mới quy định tại Nghị quyết số 07-NQ/TW; yêu cầu chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng, chống chuyển giá, chống gian lận thuế./.

Phải đánh giá tác động tăng, giảm nguồn thu khi xây dựng dự toán

Các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng dự toán phải phân tích, đánh giá cụ thể những tác động tăng, giảm, dịch chuyển nguồn thu do điều chỉnh chính sách thu gắn mới mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá ảnh hưởng nguồn thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai;