Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (29/5 - 2/6/2023), chỉ số VN-Index có một tuần tăng điểm tích cực, đặc biệt là phiên tăng mạnh cuối tuần. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index đạt 1.090,84 điểm, tăng +27,08 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE tăng mạnh, đạt 78.206 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 15.641 tỷ đồng/phiên, tăng tới +26,7% so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (29/5 – 2/6/2023), chỉ số HNX-Index có một tuần tăng tốt, đóng cửa phiên cuối tuần tại 226,03 điểm, tặng +8,39 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HNX cũng tăng mạnh, đạt 9.463 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt 1.893 tỷ đồng/phiên, tăng 26,3% so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (29/5 – 2/6/2023), chỉ số UPCoM-Index có một tuần tăng điểm tích cực, đóng cửa phiên cuối tuần tại 83,96 điểm, tăng +3,38 điểm so với phiên cuối tuần trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn UPCoM cũng tăng mạnh, đạt 4.824 tỷ đồng. Bình quân giá trị giao dịch trong tuần đạt gần 965 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh +37,9% so với tuần trước.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Tuần qua (29/5 – 2/6/2023), khối ngoại vẫn duy trì diễn biến không tích cực. Mặc dù giá trị bán ròng có thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao với gần -1.279 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó, khối này bán ròng -2.364 tỷ đồng. Với việc bán ròng tương đối mạnh tuần này, giá trị lũy kế mua ròng tính từ đầu năm của khối ngoại tiếp tục suy giảm đáng kể, chỉ còn khoảng +1.970 tỷ đồng.

Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua
Diễn biến chứng khoán, tỷ giá, giá vàng tuần qua

Nguồn: SSI Research.