Đối với mặt hàng cua ghẹ, để đảm bảo nguyên tắc phù hợp với cam kết WTO của Việt Nam, tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan trong quá trình phân loại và áp mã, không làm xói mòn cơ sở thuế, Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án cụ thể.

Đối với mặt hàng cua ghẹ hun khói, do các mặt hàng này hiện đang được áp dụng mức thuế suất MFN 27% tại phân nhóm 9804.23 và 9804.14 của Chương 98 nên Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục áp dụng mức thuế suất 27% đối với mặt hàng cua, ghẹ hun khói (thuộc các mã HS 0306.14.1x; 0306.93.21, 0306.93.31) khi chuyển đổi sang Danh mục Hài hòa mô tả và mã số hàng hóa xuất nhập khẩu ASEAN (AHTN) 2022.

Điều chỉnh để thống nhất thuế suất mặt hàng cua ghẹ
Điều chỉnh để thống nhất thuế suất mặt hàng cua ghẹ, đảm bảo tính đơn giản của Biểu thuế. Ảnh: TL.

Đồng thời, bỏ mặt hàng cua ghẹ hun khói (phân nhóm 9804.23 và 9804.14) tại Chương 98 do mặt hàng này đã được chi tiết cụ thể tại nhóm 03.06 của Danh mục AHTN 2022.

Đối với các mặt hàng cua ghẹ đông lạnh không hun khói (HS 0306.14.9x) được gộp từ các mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN chênh lệch không đáng kể (3% và 0%), cam kết WTO 15%, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng mức thuế suất MFN thống nhất là 3% để đảm bảo thuận lợi cho cơ quan hải quan trong quá trình phân loại và áp mã.

Thực hiện theo phương án trên sẽ làm thuế suất MFN của mặt hàng cua ghẹ đông lạnh loại không phải vỏ mềm (kim ngạch nhập khẩu chịu thuế MFN là 81 nghìn USD) tăng từ 0% lên 3%.

Việc điều chỉnh này đảm bảo phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong WTO. Đây là mặt hàng mà hiện nay kim ngạch chịu thuế thấp, mức điều chỉnh tăng thuế suất cũng không đáng kể, nên sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến tiêu dùng trong nước.

Theo Bộ Tài chính, số tăng thu ngân sách do sự điều chỉnh này cũng không đáng kể (khoảng 56 triệu đồng). Bên cạnh đó, theo phương án đề xuất sẽ đảm bảo tính đơn giản của Biểu thuế, tạo thuận lợi cho công tác phân loại, áp mã của cơ quan hải quan./.