chi cục thuế long biên

Người dân làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ xe máy tại Chi cục Thuế Long Biên (Hà Nội). Ảnh: NM.

Trao đổi với phóng viên TBTCO, một lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của ô tô, xe máy theo định kỳ của Bộ Tài chính là để bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe ô tô, xe máy chưa được quy định tại Bảng giá Bộ Tài chính đã ban hành.

Bên cạnh đó, còn điều chỉnh các trường hợp giá biến động tăng, giảm 20% trở lên so với Bảng giá Bộ Tài chính đã ban hành, để đảm bảo giá tính lệ phí trước bạ sát với giá giao dịch của ô tô xe máy thực tế trên thị trường, đảm bảo bình đẳng về giá trong việc tính lệ phí trước bạ của các dòng xe giữa các hãng xe.

Cũng theo đại diện Tổng cục Thuế, việc sửa đổi, bổ sung Danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy là căn cứ vào các nguồn thông tin theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 304/2016/TT- BTC ngày 15/11/2016 như: Tổng hợp thông báo giá của các hãng xe, tổng hợp giá giao dịch thực tế của ô tô, xe máy từ 63 cục thuế, thành phố…

Trước đó, ngày 24/5/2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung Danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định này, Bộ Tài chính đã bổ sung giá tính lệ phí trước bạ của các dòng xe chưa có trong Bảng giá của Bộ Tài chính như sau: 135 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu; 19 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước; 2 loại ô tô điện nhập khẩu; 2 loại xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước; 29 loại xe máy hai bánh nhập khẩu và 127 loại xe máy 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước.

Sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ do biến động tăng, giảm 20% trở lên so với giá tại Bảng giá của Bộ Tài chính đối với 27 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu, 3 loại ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống lắp ráp trong nước, 3 loại xe máy hai bánh nhập khẩu, 6 loại xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước./.

Nhật Minh