Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc đánh giá, năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự ủng hộ phối hợp của lãnh đạo các đơn vị; cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, trong chỉ đạo, điều hành thích ứng với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các cấp công đoàn bộ trong triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình, mục tiêu, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên để đạt hiệu quả các nhiệm vụ công tác thường xuyên và đột xuất phát sinh...

Tập trung động viên đoàn viên công đoàn đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, sáng tạo
Quang cảnh hội nghị sáng ngày 12/1/2022. Ảnh: Đức Minh

Trong năm 2021, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của các cấp Công đoàn Bộ Tài chính đã bám sát chương trình công tác, kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Theo ông Bùi Xuân Ngọc, công đoàn các cấp đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021; đồng thời đăng ký kịp thời các danh hiệu thi đua gửi về Công đoàn Bộ Tài chính.

Các phong trào thi đua được gắn với tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với chức

Công đoàn Bộ Tài chính hiện đang quản lý trực tiếp 48 tổ chức công đoàn (trong đó có 20 công đoàn cơ sở, 1 công đoàn cơ sở thành viên và 27 công đoàn bộ phận) với số lượng cán bộ, đoàn viên 12.222 đoàn viên, với trên 97% đoàn viên có trình độ đại học trở lên, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

năng, nhiệm vụ được giao và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, các cấp chính quyền địa phương, Bộ Tài chính và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng cấp.

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính nhấn mạnh, công đoàn các cấp đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy và Công đoàn Bộ Tài chính để triển khai và tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; đồng thời tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên có các hình thức phổ biến, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác công đoàn tại từng cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19,

Theo ông Bùi Xuân Ngọc, các cấp công đoàn đã phối hợp thường xuyên, kịp thời với lãnh đạo đơn vị để thực hiện vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và phối hợp với lãnh đạo cơ quan đồng cấp chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, động viên cán bộ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Bộ Tài chính và tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị, bà Phan Phương Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đã biểu dương kết quả công tác hoạt động công đoàn của Công đoàn Bộ Tài chính.

"Công đoàn Bộ Tài chính đã bám sát nhiệm vụ, chức năng tổ chức công đoàn, đồng thời triển khai các chủ trương của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới các tổ chức công đoàn trực thuộc và thu được kết quả tốt" - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nói.

Đặc biệt, thay mặt Công đoàn Viên chức Việt Nam, bà Phan Phương Hạnh đánh giá cao việc Công đoàn Bộ Tài chính thực hiện tốt công chăm lo đời sống, bảo bảo các chế độ, quyền lợi về vật chất, tinh thần cho các đoàn viên công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021.

Tập trung động viên đoàn viên công đoàn đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, sáng tạo
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đề nghị, công đoàn các cấp tập trung động viên đoàn viên công đoàn đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, sáng tạo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đề nghị, trong năm 2022, các tổ chức công đoàn phải tập trung thực hiện các biện pháp động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn đồng lòng, đồng sức, lao động cần cù, sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Các tổ chức công đoàn quan tâm tới công tác giáo dục tư tưởng, nắm bắt tư tưởng của từng đoàn viên công đoàn; động viên đoàn viên, công đoàn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và các nghị quyết của công đoàn cấp trên.

Các tổ chức công đoàn tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính mong muốn, các tổ chức công đoàn phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn sẽ đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Tại hội nghị, Công đoàn Bộ Tài chính phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động các cấp Công đoàn Bộ Tài chính năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2022”./.