Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi với mức lương tối thiểu theo giờ?

Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi với mức lương tối thiểu theo giờ?  ảnh 1