Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam (Công ty Katoen Natie), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Kho ngoại quan được công nhận có diện tích hơn 14.800 m2, trong đó, diện tích kho chứa là 4.000 m2, diện tích bãi là hơn 10.400 m2, diện tích còn lại là văn phòng làm việc của cơ quan hải quan và kho chứa tang vật vi phạm, chịu sự giám sát của Cục Hải quan Đồng Nai.

Quyết định nêu trên được cơ quan hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, có hiệu lực từ trung tuần tháng 1/2021./.

Ngọc Linh