thuế đồng nai

Kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Các khoản thu bao gồm: Thu nội địa ước thực hiện được 15.424 tỷ đồng, đạt 45% dự toán năm và tăng 20% (so với cùng kỳ năm 2020); thu từ các hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện được 4.100 tỷ đồng, đạt 31% dự toán năm và tăng 13%.

Trong khi đó, tổng chi cân đối ngân sách địa phương cả quý I sẽ khoảng 9.171 tỷ đồng, đạt 39% so với dự toán năm và tăng 74%. Trong đó, uớc chi đầu tư phát triển 6.200 tỷ đồng, đạt 68% so với dự toán và tăng 159%; uớc chi thường xuyên 2.971 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán và tăng 3%.

Chia sẻ về công tác quản lý giá công sản, ông Đỗ Khôi Nguyên – Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết, trong quý II/2021, đơn vị sẽ triển khai thực hiện sắp xếp nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, nhà gắn liền với đất của các tổ chức.

Song song đó là tổ chức thực hiện thẩm định giá thu tiền sử dụng đất (SDĐ), giá thuê đất, xác định giá đất để bồi thường, để đấu giá và bổ sung nguồn thu ngân sách; tập trung thực hiện công tác thẩm định bồi thường các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Sân bay Long Thành và cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết.

Sau khi có ý kiến của các bộ ngành Trung ương, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách thu tiền SDĐ khi nhà nước giao đất tái định cư cho phù hợp, bao gồm Nghị quyết bổ sung quy định về việc không thu hồi giá trị tài sản thanh lý cây sao su sau khi nhà nước đã chi trả tiền bồi thường; Nghị quyết bổ sung quy định về hỗ trợ chi phí hạ tầng cho các hộ được giao đất tái định cư; Nghị quyết bổ sung quy định về giá thu tiền SDĐ trong trường hợp Nhà nước chậm giao đất tái định cư./.

Đỗ Doãn