Nhiều khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt khá

Số liệu báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho thấy, các khoản thu ngân sách từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đạt tỷ lệ cao so với dự toán. Trong đó, đạt kết quả cao nhất là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 61%, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 35%, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 31%... đã góp phần bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm của tỉnh, đạt tiến độ so với dự toán được giao.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ kê khai nộp thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn
Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: Đỗ Doãn

Theo đánh giá từ Sở Tài chính Đồng Nai, để đạt được kết quả như trên, ngành thuế cùng với một số sở, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh đã tập trung cho công tác thu ngân sách nhà nước, kịp thời nắm bắt, dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến thu số thu và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.

Các nội dung trọng tâm được Cục Thuế Đồng Nai tập trung tuyên truyền liên quan đến các chính sách về giảm tiền thuê đất, giảm thuế giá trị gia tăng; đặc biệt là những nội dung quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền… đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Trong đó, đáng chú ý là việc cơ quan thuế tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm người nộp thuế tiếp cận thuận lợi, nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Qua những đợt tuyên truyền, cập nhật, tập huấn về các chính sách thuế, người nộp thuế đã có những chuyển biến trong nhận thức, nghiêm túc chấp hành các quy định về thuế. Điều này đã góp phần vào việc tăng thu ngân sách nội địa cho Đồng Nai.

Nuôi dưỡng và quản lý hiệu quả nguồn thu

Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thuế, việc triển khai tốt các giải pháp quản lý thuế, nuôi dưỡng nguồn thu của cơ quan thuế như công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý nợ thuế, công tác quản lý hộ kinh doanh, cải cách hành chính…cũng góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Cục Thuế Đồng Nai thường xuyên tổ chức đối thoại, thông tin chính sách mới đến người nộp thuế. Ảnh: Việt Dũng
Cục Thuế Đồng Nai thường xuyên tổ chức đối thoại, thông tin chính sách thuế mới đến người nộp thuế. Ảnh: Việt Dũng

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế Đồng Nai đã thực hiện xử lý được hơn 400 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, với tổng số thuế tăng thu cho ngân sách gần 140 tỷ đồng. Công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế cũng thu được kết quả khả quan, khi ban hành hơn 454 nghìn thông báo nợ thuế, công khai thông tin hơn 26 nghìn doanh nghiệp nợ thuế; thực hiện biện pháp cưỡng nợ thuế 528 doanh nghiệp có nợ lớn, kéo dài, rủi ro cao với tổng số tiền nợ thuế thu hồi được trên 2 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Viện - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai, tháng 5/2024, đơn vị dự tính số thu ngân sách nội địa được khoảng 2.600 tỷ đồng, nâng mức thu lũy kế 5 tháng lên 18.219 tỷ đồng, đạt 49% dự toán pháp lệnh và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023.

Để thực hiện số thu trên và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao trong năm 2024, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì, giám sát công tác quản lý đăng ký thuế, kê khai thuế, kế toán thuế và xử lý hoàn thuế bảo đảm đúng đối tượng, đúng pháp luật, duy trì việc kiểm soát dữ liệu trên hệ thống các ứng dụng quản lý thuế.

‘‘Cùng với những biện pháp quản lý thuế, Cục Thuế Đồng Nai còn tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trong thanh tra, kiểm tra, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng; chủ động tăng cường khai thác các nguồn thu vãng lai vào ngân sách…’’ - ông Viện nói.

Lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở dữ liệu từ hệ thống hóa đơn điện tử trong công tác đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế, để từ đó có những đánh giá, nhận định tình hình hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất trình trạng thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.