Công ty sắp được tăng vốn là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát. Doanh nghiệp này hiện đang có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, thuộc sở hữu 100% vốn của Kinh Bắc City.

Theo kế hoạch, Kinh Bắc City sẽ góp thêm 1.500 tỷ đồng nữa vào công ty này để tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

Mục đích tăng vốn để bổ sung nguồn lực tài chính đáp ứng việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ Khu đô thị Tràng Cát.

Kế hoạch góp vốn cho công ty con của Kinh Bắc City đưa ra ngay sau khi công ty này trải qua giai đoạn dòng tiền âm nửa đầu năm 2021. Theo đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 âm hơn 90 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 312 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty này cũng có kế hoạch bổ sung dòng tiền bằng việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo kế hoạch, số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ ngoài dùng 1 phần góp vốn cho Tràng Cát, Kinh Bắc City sẽ dùng 1 phần để tái cơ cấu các khoản nợ và 1 phần bổ sung vốn lưu động.

Trường hợp số cổ phiếu chào bán không phân phối hết theo kế hoạch và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ theo nhu cầu thực tế để điều chỉnh số tiền cụ thể cho từng mục đích.

Ngoài ra, Kinh Bắc City cũng tính phương án huy động thêm các nguồn vốn tài trợ khác để bù đắp phần thiếu hụt nếu cần thiết./.

Chí Tín