Hợp đồng vay vốn được thực hiện giữa DTK với tổ hợp Ngân hàng Bank of China Hong Kong và Bank of China Hong Kong – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị khoản vay lên tới 104 triệu USD và 640 tỷ đồng Việt Nam. Theo đó, tổng giá trị quy ra tiền Việt Nam lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng.

Thời gian vay là 15 năm, thời hạn trả nợ là 11,5 năm đối với USD và 12 năm đối với đồng Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty giao cho tổng giám đốc ký kết, thực hiện các điều khoản và các giao dịch thiết lập bởi các tài liệu giao dịch và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các tài liệu giao dịch.

Tổng giám đốc cũng được ủy quyền triển khai các công việc cần thiết để hoàn thành các điều kiện tiên quyết của các hợp đồng thuộc tài liệu giao dịch theo đúng các quy định của công ty và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Mới đây, DTK cũng vừa bị Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng do giao dịch không đúng thời hạn đăng ký.

Cụ thể, DTK - là tổ chức liên quan đến ông Bùi Minh Tân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã chứng khoán NCP), đã đăng ký mua cổ phiếu NCP từ ngày 6/5/2020 đến 4/6/2020, nhưng đến 5/6/2020 mới thực hiện mua cổ phiếu, vượt quá thời gian đăng ký giao dịch theo công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Chí Tín