bưu chính

Một số loại phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính giảm mạnh. Ảnh: TL.

Theo đó, dự thảo thông tư đã sửa đổi một số nội dung quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Cụ thể, mức phí thẩm định thay đổi các nội dung khác trong giấy phép, giảm từ 3 triệu đồng/lần xuống còn 1,5 triệu đồng/lần.

Mức phí thẩm định cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, cũng được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần.

Phí thẩm định cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung, được giảm từ 2,5 triệu đồng/lần xuống còn 1 triệu đồng/lần.

Ngoài ra, tại dự thảo thông tư này, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. Loại phí này hiện quy định là 1 triệu đồng/lần.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt thông tư miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp, được dư luận đánh giá cao.

Những nỗ lực của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức./.

Minh Anh