Quyết định xử phạt nêu rõ công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, DCL có số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, công ty có địa chỉ tại số 150, Đường 14/9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long./.

Hồng Quyên