AMM

Đại diện các nước ASEAN tham dự các hội nghị. Ảnh: Thế giới và Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho chuỗi sự kiện Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 26-28/10, trong ngày 4/10, Hội nghị Hội đồng cộng đồng chính trị-an ninh ASEAN lần thứ 24, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị Hội đồng cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN (APSC) lần thứ 24, các nước đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác phòng chống khủng bố, bạo lực cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác quốc phòng, tư pháp, quản lý biên giới, ma túy, thúc đẩy quan hệ của ASEAN với các đối tác...

Các đại biểu nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực mới gồm: ứng phó Covid-19, tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, an ninh mạng và Chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình, an ninh nhằm nâng cao tính thích ứng và thích nghi của trụ cột chính trị - an ninh trước các thách thức mới đang nổi lên.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) đã trao đổi về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, hợp tác với các đối tác và thảo luận về một số vấn đề khu vực và quốc tế. Duy trì đoàn kết và thống nhất ASEAN được đặc biệt đề cao, coi là yếu tố then chốt bảo đảm thành công của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Thảo luận về quan hệ đối ngoại, các nước nhất trí cần tiếp tục khuyến khích các đối tác đóng góp xây dựng cho mục tiêu chung là hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tham gia hợp tác khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, góp phần xây dựng cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế.

Các nước cũng trao đổi về phương thức hợp tác giữa ASEAN với Vương quốc Anh - Đối tác đối thoại mới nhất của ASEAN; trao đổi về tình hình biển Đông, Myanmar và một số vấn đề cùng quan tâm. Trong đó, nhất trí cần đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar trước tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Phát biểu tại các hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam đã tham gia tích cực triển khai các các ưu tiên năm 2021 và sẽ phối hợp chặt chẽ bảo đảm thành công của các hội nghị cấp cao sắp tới.

Việt Nam hoan nghênh các kết quả đã đạt được trong xây dựng Cộng đồng ASEAN, đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành và liên trụ cột, nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức như Covid-19, biến đổi khí hậu, các vấn đề về biển, cũng như bảo đảm các dòng hành động được triển khai sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp và thiết thực cho người dân và xã hội.

Chia sẻ về các thách thức đang đặt ra cho ASEAN và khu vực, đại diện Việt Nam cho rằng, cạnh tranh ngày càng gay gắt và sâu rộng giữa các nước lớn đang tạo ra hệ lụy to lớn đối với khu vực. Ông nhấn mạnh, ASEAN cần theo dõi sát các diễn biến, duy trì đoàn kết, tự cường, và giữ vững vai trò trung tâm và độc lập của ASEAN.

Việt Nam cũng đề nghị ASEAN duy trì cách tiếp cận hài hòa, vừa giữ vững lập trường nguyên tắc đối với các vấn đề ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh khu vực, vừa khuyến khích các đối tác tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt để thúc đẩy đối thoại và lòng tin, cùng xử lý các quan tâm chung.

Về vấn đề biển Đông, đại diện Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của thúc đẩy lòng tin và tin cậy, thực hiện kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển 1982. Đồng thời, ASEAN cần tiếp tục phối hợp chặt với Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển 1982 và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Mai Lâm