Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Mai Minh Huy là em rể của bà Hoàng Thị Kim Anh - thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã Ck: MCG), bị phạt 80 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Mai Minh Huy đã mua 197.900 cổ phiếu MCG (trong đó ngày 18/1/2021 mua 147.900 cổ phiếu MCG - tương ứng 1.479.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MCG; ngày 19/1/2021 mua 50.000 cổ phiếu MCG - tương ứng 500.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MCG), nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quốc Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (mã Ck: HCM), do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ông Nguyễn Quốc Huân bán 20.000 cổ phiếu HCM (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HCM) trong tháng 3/2021 và bán 20.000 cổ phiếu HCM (tương ứng 200.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu HCM) trong tháng 4/2021, nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch)./.

Hồng Quyên