Theo đó, FDC đăng ký mua lại hơn 3,86 triệu cổ phiếu quỹ, tương ứng 9,999% vốn điều lệ. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Thời gian giao dịch dự kiến trong tháng 5 và tháng 6/2020. Nguồn vốn dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện.

FDC vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2020 với doanh thu 45,14 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế âm 1,52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5,19 tỷ đồng.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 276,15 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 44,19 tỷ đồng và 35,09 tỷ đồng (theo báo cáo thường niên 2019).

Trên thị trường, cổ phiếu FDC hiện đang tạm giao dịch với mức giá 10.450 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên